Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej na temat naszej oferty.

tel: +48 530 502 687
e-mail: info@meduse.pl

Program certyfikujący

Badania konsumenckie wykazują, że blisko 90% konsumentów oczekuje sprawdzenia oraz potwierdzenia informacji o produkcie przez niezależny organ.

Potrzeba autoregulacji systemu ma na celu ograniczenie potencjalnego ryzyka dla zdrowia publicznego wynikającego z nadużywania i/lub używania złej jakości suplementów diety. Efekty stosowania złej jakości produktów skutkują poważnymi następstwami zdrowotnymi konsumentów, zwłaszcza w grupach społecznych najbardziej narażonych na ich działanie, tj. seniorzy, kobiety w ciąży, dzieci, osoby przewlekle chore, chorzy na nowotwory, osoby z osłabioną odpornością.

Sprzedaż suplementów diety dynamicznie rośnie. Wartość rynku szacuje się na 3,5 mld zł. Jak wynika z prognoz, w latach 2017-2021 rynek będzie rozwijać się w tempie ok. 7-8 %. Suplementy diety mają istotne przełożenie na zdrowie publiczne, ponieważ stanowią ważny element profilaktyki zdrowotnej.

Celem suplementu jest uzupełnienie niedoborów składników, których brakuje w naszej diecie. Stanowią istotny element terapii leczniczych. Bezpieczny suplement to bezpieczeństwo nie tylko konsumenta, ale również wytwórcy. Świadomość kontroli pozwala na oferowanie wysokiej jakości produktów. Jest również istotnym czynnikiem w walce z firmami, które nie dbają o bezpieczeństwo suplementacji w Polsce.

Rewolucja rynku suplementów diety jest wyłącznie kwestią czasu. Wszyscy jesteśmy konsumentami. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich produktów.

Oferujemy program certyfikujący zgodny ze standardami GMP.

Korzyści z posiadania certyfikatu

1

Weryfikacja bezpieczeństwa produktu

Badania laboratoryjne pozwalają ocenić skład produktu pod kątem bezpieczeństwa, czystość mikrobiologiczną, zawartość metali ciężkich i zanieczyszczeń oraz zweryfikować deklarowaną jakość produktu. Próbki pobierane są od producenta/dystrybutora oraz bezpośrednio z rynku, zapewniając w ten sposób najwyższy możliwy poziom wiarygodności wyników badań.

2

Zmniejszenie ryzyka prawnego

Istotna redukcja ryzyka niezgodności z przepisami prawa w zakresie składu, oznakowania, prezentacji i reklamy suplementu diety. Problem dotyczy zwłaszcza produktów z „pogranicza”, czyli produktów, których kwalifikacja budzi wątpliwości pod względem zawartości substancji czynnej, a tym samym ryzyko wynikające z błędnej rejestracji.

3

Ocena naukowa

Produkt certyfikowany to pewność, że wybierasz bezpieczeństwo i masz realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa suplementacji w Polsce.

4

Ocena standardów etycznych

Przestrzeganie wytycznych EU w zakresie standardów etycznych podczas tworzenia materiałów marketingowych oraz reklamy.

5

Zaufanie i bezpieczeństwo

Budowanie pozytywnych relacji produkt – konsument i zwiększenie wiarygodności i rozpoznawalności na rynku.

Produkty podlegające ocenie:

  • suplementy diety;
  • produkty specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
  • produkty specjalnego przeznaczenia medycznego;
  • odżywki;
  • preparaty ziołowe;
  • jedzenie funkcjonalne;
  • surowce;
  • prebiotyki i probiotyki;
  • kosmetyki naturalne.