Znak jakości EIN
Excellence in nutrition

Znak jakości „EIN” „Excellence in nutrition” zarezerwowany jest dla suplementów diety o ponadprzeciętnej jakości i wysokim profilu bezpieczeństwa.

Znak jakości „EIN” to znak przyznawany krajowym i zagranicznym suplementom diety, utrzymującym niezmienne parametry jakościowe. Produkty oznaczone tym znakiem charakteryzują się najwyższą klasą i są gwarancją bezpiecznej suplementacji.

Certyfikat jakości EIN

Certyfikacja i nadzór nad produktem są przeprowadzane według określonych procedur oraz zgodnie z „Programem certyfikacji suplementów diety” opracowanych przez Zespół Meduse. W procesie certyfikacji niezbędne są wyniki badań laboratoryjnych, potwierdzające jakość i bezpieczeństwo produktów.

Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem jakości „EIN” przyznawany jest na okres 5 lat.

Audyt produktu obejmuje:

  • analizę składu,
  • badanie procesu produkcyjnego;
  • ocenę właściwości organoleptycznych;
  • badanie parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych;
  • ocenę opakowania i oznakowania.

Znak jakości „EIN” to gwarancja bezpieczeństwa

Jakość w branży suplementów diety często dla konsumenta jest wątpliwa. W obliczu bardzo bogatej oferty sprzedaży, konsumenci potrzebują drogowskazu – jest nim znak jakości „EIN”. To znak bezpiecznej suplementacji.

Przyznanie prawa do używania znaku jakości „EIN” nie oznacza zakończenia procesu oceny bezpieczeństwa produktu. Prowadzimy stały nadzór nad wydanym certyfikatem. Kontrolujemy, czy jakość wyrobu się nie obniżyła.

Znak jakości „EIN” to także korzyść ekonomiczna dla producentów i dystrybutorów:

  • ułatwia rozpoznanie produktu,
  • zwiększa konkurencyjność rynkową,
  • ułatwia promocję,
  • zwiększa zaufanie konsumentów do produktu i producenta.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem oferty na uzyskanie znaku „Certyfikat Jakości EIN” zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem info@meduse.pl