Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej na temat naszej oferty.

tel: +48 530 502 687
e-mail: info@meduse.pl

Audyt identyfikujący

Wszystkie składniki przeznaczone do użycia w suplementach diety muszą spełniać wymogi identyfikowalności określone w rozporządzeniu Unii Europejskiej o prawie żywnościowym (EC) nr 178/2002, obejmujące wszystkie etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji.

Identyfikowalność suplementów diety przez łańcuch spożywczy pozwala na identyfikacje potencjalnych zagrożeń i ochronę zdrowia publicznego. Celem jest zapewnienie identyfikowalności dostawców surowców lub gotowych produktów. Każdy „operator” w łańcuchu dostaw w Unii Europejskiej jest odpowiedzialny za prowadzenie systemu identyfikowalności, łącznie z rejestrami dostawców i klientów każdej partii produktów lub surowców. Dotyczy to w równym stopniu produktów/surowców pochodzących z obszaru Unii Europejskiej, jak i spoza tego obszaru.

Prawidłowa i zgodna z deklaracją producenta zawartość substancji czynnej jest kluczowa w kontekście jakości i skuteczności suplementów diety. Audyt identyfikujący polega przede wszystkim na analizie składu. Istotą procesu jest niezależna gwarancja wytwórcy, oferującego produkt zweryfikowany pod względem zawartości i bezpieczeństwa surowców.

Audyt identyfikujący obejmuje badania produktu w akredytowanych laboratoriach analitycznych (skład, zawartość metali, zawartość zanieczyszczeń, ocena mikrobiologiczna), ocenę dokumentacji API, ocenę systemu identyfikowalności, niezależne badania analityczne po wprowadzeniu do obrotu (tzw. próby rynkowe), raport i certyfikat jakości.

Audyt certyfikujący

Certyfikat jakości zgodny ze standardami GMP ułatwia wzmocnienie zaufania konsumentów, dla których bezpieczeństwo i jakość produktu są bardzo ważne.

Oferujemy dwa rodzaje certyfikacji:

1

Certyfikowany system jakości

Analiza i nadzór nad poszczególnymi procesami gwarantuje wysokie bezpieczeństwo produktu. Audyt obejmuje: ocenę dokumentacji systemu zarządzania jakością, raport eksperta i certyfikat jakości.

2

Certyfikowany produkt

Certyfikowany produkt to bezpieczeństwo zarówno konsumenta, jak i wytwórcy. Audyt obejmuje szczegółową analizę składu produktu, ocenę surowców pod względem farmaceutycznym, kwalifikację prawną produktu (borderline product), ocenę bezpieczeństwa stosowania, raport eksperta oraz certyfikat jakości.

Audyt ma także na celu ocenę właściwości produktu, a w szczególności:

  • zaprojektowanie produktu w sposób uniemożliwiający rozwój mikrobiologiczny;
  • zmiany fizyczne przy składowaniu (wygląd, zbrylanie, twardość, skupienie);
  • ocenę występowania interakcji pomiędzy składnikami aktywnymi i „opakowaniem”;
  • poziomy aktywnych składników oraz stabilność w okresie deklarowanej trwałości;
  • stabilność produktu/ekstraktu po otwarciu i podczas okresu konsumpcji.