Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej na temat naszej oferty.

tel: +48 530 502 687
e-mail: info@meduse.pl

Wsparcie prawne

Oferujemy kompleksowe usługi wsparcia prawnego.

Zgodnie z Prawem farmaceutycznym z dnia 6 września 2001 r. (art. 2 pkt 32), produkt leczniczy definiowany jest jako substancja lub mieszanina substancji, posiadająca właściwości, dzięki którym może być zastosowana w celu zapobiegania chorobom, leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt, podawana w celu postawienia diagnozy, przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

Zgodnie z 2001/83/WE:

1

Działanie farmakologiczne

To interakcje między molekułami substancji czynnej z odpowiednimi elementami komórek, zwanych receptorami, który związany jest z bezpośrednią odpowiedzią organizmu lub blokujących odpowiedź w stosunku do innego czynnika i powinna być zachowana korelacja wielkości dawki w stosunku do odpowiedniej odpowiedzi efektu farmakologicznego.

2

Działanie immunologiczne

To działanie w ciele lub na ciało przez stymulację, pobudzenie i/lub mobilizację komórek i/lub wpływ substancji w specyficznych reakcjach immunologicznych.

3

Działanie metaboliczne

To działanie mające wpływ na przyspieszenie lub opóźnienie normalnych chemicznych procesów biorących udział i występujących w trakcie normalnego funkcjonowania ciała.

Istotnym problemem rejestracyjnym w Polsce będą więc tzw. produkty z pogranicza (borderline product), czyli zawierające substancję, która może być uznana za składnik produktu leczniczego. W takiej sytuacji niezbędna jest dokładna analiza farmakologiczna oraz prawna, aby wykluczyć konsekwencje, wynikające z nieprawidłowej rejestracji.

W ramach usługi wsparcia prawnego oferujemy:

  • analizę prawną oznakowania i oświadczeń;
  • zgłaszanie lub rejestrację produktów w odpowiednich urzędach;
  • kwalifikację farmakologiczną i prawną produktów;
  • pomoc w tworzeniu systemu jakości;
  • prowadzenie spraw przed urzędami.